ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Όλοι μας θα γνωρίζουμε Βλαχοκερασιώτες, που δεν μένουν στο χωριό και οι οποίοι με τη σκληρή δουλειά, με το έμφυτο ταλέντο τους, τις ευνοϊκές συνθήκες, τα ισχυρά κίνητρα, την επιμονή και την αξιοποίηση των ευκαιριών, έχουν πετύχει στους διάφορους κλάδους δραστηριοποίησής τους. Η δράση  και η εμβέλειά τους  επεκτείνονται  πέρα από τα στενά όρια ενός χωριού/μιας κοινότητας, σε περιφερειακό, εθνικό, ακόμα και σε διεθνές/παγκόσμιο επίπεδο. Οι συμπατριώτες αυτοί αποτελούν θετικά πρότυπα για τις νεότερες γενιές Βλαχοκερασιωτών, όπου γης, και δημιουργούν αισθήματα συλλογικής καταξίωσης και περηφάνιας στους υπόλοιπους Βλαχοκερασιώτες. 

Για την ανάπτυξη της παρούσας θεματικής ενότητας, επιλέξαμε, πιλοτικά, πέντε ευρύτερους «επαγγελματικούς» κλάδους, στους οποίους έχουν αναδειχτεί Βλαχοκερασιώτες (η συνέχεια κάτω από τα εικονίδια).

Κάνετε κλικ στο εικονίδιο η στον τίτλο  για να περιηγηθήτε στο αντίστοιχο φλίπινγκ μπουκ.

 

Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν Βλαχοκερασιώτες ελλαδίτες και ομογενείς, Βλαχοκερασιώτες που έχουν φύγει και Βλαχοκερασιώτες εν ζωή, ξένους[1] που έχουν συνάψει γάμο με Βλαχοκερασιώτες και Βλαχο-κερασιώτισες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ευεργετήσει το χωριό μας με την στενή (οικονομική) έννοια της ευεργεσίας ή όχι. Στόχος μας ήταν να είμαστε όσο γίνεται πιο περιεκτικοί και ελαστικοί. Ένας σημαντικός αριθμός από τους συμπατριώτες που έχουν συμπεριληφθεί στη συλλογή είχαν προταθεί σε διευρυμένη συνεδρία της Επιτροπής που πραγμα-τοποιήθηκε το καλοκαίρι (το 2013) στα γραφεία της κοινότητας. Στην πορεία η λίστα συμπληρώθηκε και από άλλες προτάσεις μελών της Επιτροπής και άλλων συμπατριωτών.

Η πλειονότητα αυτών που προσεγ-γίσαμε ανταποκρίθηκε με ενθου-σιασμό στέλνοντάς μας το σχετικό υλικό. Ένας μικρός αριθμός επέλεξε να μη συμμετάσχει θεωρώντας τη συμμετοχή τους (ή αυτήν του προγόνου τους) ως αυτοπροβολή αντίθετη με το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία τους. Τα επιχειρήματά μας ότι η προσπάθειά μας δεν έχει κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά αποσκοπούσε στο να προάγει την κοινωνική μας αυτογνωσία, να προβάλει πρότυπα κοινωνικοποίησης για τους νέους Βλαχοκερασιώτες και να ενισχύσει την περαιτέρω κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του χωριού μας, δεν τους έπεισαν. Η Επιτροπή σεβάστηκε την απόφασή τους, και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στο μέλλον.

Από τους συμμετέχοντες στην παρούσα θεματική ενότητα, ζητήθηκαν, από τους ιδίους ή τους απογόνους τους, τρία είδη τεκμηρίωσης: ένα βιογραφικό, μια φωτογραφία και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από το έργο τους, τα οποία εμφανίζονται στη συλλογή ως υπερσυνδέσεις (hyperlinks). Το βιογραφικό επικεντρώθηκε στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και συντάχθηκε από τους ίδιους, τους απογόνους τους ή τα άτομα που τους υπέδειξαν. Δημοσιεύθηκε αυτούσιο στη συλλογή, χωρίς παρέμβαση της Επιτροπής, πέρα από τη γλωσσική επιμέλεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το βιογραφικό συντάχθηκε από τον υποφαινόμενο μετά από αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και διαβούλευση με συγγενείς/συγχωριανούς. Στη συνέχεια εστάλη στον ίδιο/ίδια για έγκριση. Σε ότι αφορά στη φωτογραφία του/της, ζητήθηκαν μία (ή περισσότερες) που να απεικονίζει τον/την περί ου/ης ο λόγος σε δράση και στο χώρο εργασίας, αν και αυτό δεν κατέστη πάντα εφικτό. Τέλος, και ως προς το δείγμα του έργου, ζητήθηκε να είναι αντιπροσωπευτικό των ειδών (genre) του έργου του/της, σε γλώσσα της επιλογής του/της και κατά προτίμηση δημοσιοποιημένο σε επιστημονικά περιοδικά, λευκώματα, ανθολογίες, εκθέσεις, φεστιβάλ. Αυτόνομες εργασίες (π.χ. άρθρα, κεφάλια σε ανθολογίες) ήταν εύκολο να ενσωματωθούν στη συλλογή. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο δημιουργός θεώρησε το έργο του ως ένα ενιαίο σύνολο μη δυνάμενο να κατακερματιστεί και να απομονωθεί. Αντί αυτού, χρησιμοποιήθηκαν εξώφυλλα ή/και περιλήψεις από τα οπισθόφυλλα των έργων. Σημειώνουμε, επίσης, ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις (π.χ. πολιτικών) έχουν δημιουργηθεί μικροσυλλογές από φωτογραφίες που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των έργων τους. Οι μικροσυλλογές αυτές έχουν ενσωματωθεί στο Ψ.Μ.Β. ως υπερσυνδέσεις. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει τεκμηρίωση ως προς τις πηγές των έργων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δίνονται και διαδικτυακές συνδέσεις για [περαιτέρω] τεκμηρίωση ως προς το έργο των δημιουργών (π.χ. συγγραφέα, επιστήμονα, καλλιτέχνη, δικαστή, πολιτικού κτλ.). Πέρα από την συλλογική αυτογνωσία, τα κοινωνικά πρότυπα και τα συλλογικά αισθήματα περηφάνιας που συνεπάγεται η παρούσα θεματική νεότητα, θεωρούμε ότι το σχετικό υλικό μπορεί να συμβάλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, να παράσχει πολύτιμες πρακτικές πληροφορίες, να υποκινήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον και να διευρύνει την επαγγελματική δικτύωση μεταξύ συμπατριωτών.

Αναμφίβολα, η παρούσα ενότητα επιδέχεται περαιτέρω εμπλουτισμού και συμπλήρωσης από Βλαχοκερασιώτες όπου γης σε όλες τις υποκατηγορίες υλικού (επιστήμες, γράμματα, τέχνες· ιατρικές εφαρμογές· πολιτική και δικαιοσύνη· και επιχειρήσεις,) καθώς και σε νέες κατηγορίες, αρκεί η πρόταση να πληροί τα γενικά κριτήρια της ένταξης και να συνοδεύεται από τη σχετική τεκμηρίωση (βιογραφικό, φωτογραφία και δείγματα του έργου).

Νίκος Π. Πετρόπουλος
Συντονιστής Επιτροπής Ψ.Μ.Β.

 


[1] Που γεννήθηκαν εκτός Βλαχοκερασιάς.