ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Όπως έχουμε αναφέρει και στη «γενική εισαγωγή του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς» (Βλ. Αρχική σελίδα), το Ψ. Μ. Β. είναι «ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται, να εμπλουτίζεται, να επεκτείνεται και να διορθώνεται…».  Ο εμπλουτισμός μπορεί να γίνεται είτε με την προσθήκη νέου υλικού (π.χ. φωτογραφίες, ντοκουμέντα κτλ.) στις υπάρχουσες υποκατηγορίες (τα φλίπινγ μπουκ ή ηλεκτρονικά βιβλία) είτε με την εισαγωγή νέων υποκατηγοριών, δηλαδή μετά από μια ριζικότερη αναδιάρθρωση του Ψ. Μ. Μέχρι τώρα, υπερισχύει ο εμπλουτισμός των υπαρχουσών υποκατηγοριών, με εξαίρεση την σύσταση της υποκατηγορίας «Ευθυμογραφημάτων» μετά από πρόταση μέλους της Επιτροπής, Άννας Μαρτίνου.

Συνεχίζουμε τον διαρθρωτικό εμπλουτισμό του Ψ. Μ. Β. με την προσθήκη ακόμα μιας νέας υποκατηγορίας, μετά από πρόταση του συμπατριώτη Γεωργίου Χαρίτου και με αντικείμενο τους «Βλαχοκερασιώτες στις Ένοπλες Δυνάμεις». Η νέα αυτή υποκατηγορία θα ενταχτεί στη γενική κατηγορία μενού «Πέραν της Βλαχοκερασιάς» και θα φιλοξενεί υλικό (βιογραφικά, φωτογραφίες ντοκουμέντα, διακρίσεις, βίντεο κλιπ, κτλ.) για Βλαχοκερασιώτες (ελλαδίτες και ομογενείς) που έχουν σταδιοδρομήσει [επαγγελματικά] στις ένοπλες δυνάμεις. 

Σε πρώτη φάση, το περιεχόμενο του νέου ηλεκτρονικού βιβλίου αποτελείται κυρίως από σχετικό υλικό που αντλήσαμε από υπάρχουσες  υποκατηγορίες (Βλαχοκερασιώτες στους «αγώνες της πατρίδας», στις «επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες», στις «ιατρικές επιστήμες και εφαρμογές» και στην «πολιτική και δικαιοσύνη»). Συγκεκριμένα, το υλικό αυτό αφορά στους συμπατριώτες Δημοσθένη Ηλιόπουλο, Πλούτωνα Χουχουλή, Φώτη Παπαφιλίππου, Γρηγόρη Νταβαρίνο, Γεώργιο Χαρίτο και Ευστάθιο Χρόνη. Η λίστα συμπληρώθηκε με την προσθήκη των Αλέξανδρου και Γεωργίου Κ. Τζαβέλλα, με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες που είχαμε για τον πατέρα τους, τον «ιατρο-φιλόσοφο» Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.  

Γνωρίζουμε ότι οι παραπάνω στρατιωτικοί αποτελούν ένα μικρό δείγμα των Βλαχοκερασιωτών που έχουν σταδιοδρομήσει στις ένοπλες δυνάμεις. Καλούμε τους συμπατριώτες και τους φίλους τους να συμβάλλουν στον περαιτέρω εμπλουτισμό της σχετικής υποενότητας με την αποστολή υλικού στα μέλη της Επιτροπής.

Νίκος Πετρόπουλος
Συντονιστής Επιτροπής Ψ. Μ. Β.

4 Μαΐου 2019

 

 

Πατήστε εδώ ή στην εικόνα για μια περιήγηση στο φλίπινγκ μπουκ.

Μια Νέα Σελίδα