ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

istorika photo

Αμέσως μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς, θεωρήθηκε σκόπιμη η συγγραφή μιας σύντομης ιστορίας της Βλαχοκερασιάς. Στην πρόκληση ανταποκρίθηκαν τα μέλη της Επιτροπής και εκπαιδευτικοί Άγγελος Μπιστόλας (Δάσκαλος) και η Άννα Μαρτίνου (Καθηγήτρια Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας) (βλ. εικόνα) οι οποίοι στην πορεία διεύρυναν το αντικείμενο ώστε να συμπεριλάβει σημαντικά δημογραφικά και λαογραφικά στοιχεία για το χωριό μας.

Η μονογραφία, Βλαχοκερασια: Ιστορικά, Δημογραφικά και Λαογραφικά Στοιχεία, περιλαμβάνει σημαντικό ιστορικό και λαογραφικό υλικό από το αρχείο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Κρεκούζου καθώς και κάποιες υπο-ενότητες που γράφτηκαν από το συντονιστή της Επιτροπής.

Το κύριο σώμα της μονογραφίας απαρτίζεται από 4 μέρη, τα οποία και παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα, μαζί με τους συντελεστές τους:

Μέρος Τίτλος Συντελεστές
Ι Ανθολόγιο Ιστορικών Στοιχείων Άγγελος Μπιστόλας, Άννα Μαρτίνου, Κωνσταντίνος Κρεκούζος και Νίκος Π. Πετρόπουλος
ΙΙ Δημογραφικές και Διοικητικές Μεταβολές Άγγελος Μπιστόλας, Άννα Μαρτίνου και Νίκος Π. Πετρόπουλος
ΙΙΙ Συλλογή Λαογραφικού Υλικού Άγγελος Μπιστόλας και Κωνσταντίνος Κρεκούζος
IV Γλωσσάρι Λαογραφικού Υλικού (εικονογραφημένο) Άγγελος Μπιστόλας και Άννα Μαρτίνου

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με ένα Παράρτημα, το οποίο αποτελείται από ιστορικά ντοκουμέντα, χειρόγραφα και αρθρογραφία συμπατριωτών μας που καταπιάνονται με σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Τέλος και σε ότι αφορά στην τεκμηρίωση, εκτός από τις ιστορικές πηγές, τα ντοκουμέντα και την αρθρογραφία των συμπατριωτών μας, η μονογραφία βασίζεται και στο διαδίκτυο. Σημειώνουμε ότι κάποιες από τις διαδικτυακές συνδέσεις ενδέχεται να μην είναι πια ενεργοποιήσιμες λόγω αλλαγών στις αρχικές ιστοσελίδες. Η μονογραφία είναι διαθέσιμη ως «φλίπινγκ μπουκ», στο σύνολό της 

Νίκος Π. Πετρόπουλος
Συντονιστής Επιτροπής Ψ. Μ. Β.

Πατήστε εδώ ή στην επάνω εικόνα για μια περιήγηση στη μονογραφία (φλίπινγκ μπουκ).

Μια Νέα Σελίδα