ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνάντησή της τον Δεκαπενταύγουστο του 2017, η Επιτροπή Ψ.Μ.Β. αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία ενός νέου φλίπινγκ μπουκ με την ενσωμάτωση του «Μητρώου Αρρένων Βλαχοκερασιάς» στο Ψ.Μ.Β. Η ενσωμάτωση του σχετικού Μητρώου προϋποθέτει ταυτόχρονα την σύσταση μιας νέας υποκατηγορίας (νέας «Θεματικής ενότητας») – με την επωνυμία «Μητρώα Γεννήσεων», η οποία θα περιλαμβάνει (α) το ήδη υπάρχον υλικό (β) το πρόσφατα ενταχθέν υλικό και (γ) το υλικό που πιθανόν να ενσωματωθεί στο μέλλον.

Το υπάρχον υλικό αφορά στο «Μητρώο Αρρένων του Δήμου Μανθυρέας», το οποίο παραδόθηκε από τον ομογενή Σπύρο Ευαγ. Πετρόπουλο στον πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής, Άγγελο Μπιστόλα, για μελλοντική αξιοποίηση (Τα Μητρώο είχε δώσει στον Σπύρο Πετρόπουλο ο Θείος του, Ηλιας Πετρόπουλος, ο οποίος είχε χρηματίσει μέλος του Δ.Σ. του 1ου Συλόγου Βλαχοκερασιωτών στο Κολόμβους, Οχάιο). Το σχετικό Μητρώο καλύπτει την περίοδο 1846-1878 και εμπεριέχει τα στοιχεία μητρώου γέννησης αρρένων από τέσσερα χωριά: την Βλαχοκερασιά, την Αρβανιτοκερασιά, το Αλουποχώρι και το Ζέλι. Η Επιτροπή εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Άγγελο για τη σάρωση του Μητρώου και την παραχώρησή του στο Ψ. Μ.Β.

Το «Μητρώο Αρρένων Βλαχοκερασιάς» (ΜΑΒ) καλύπτει την περίοδο 1837-1953 και αφορά αποκλειστικά στην κοινότητα της Βλαχοκερασιάς. Η φωτογράφιση του σχετικού αρχείου (που μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη φυλάσσεται στην Τρίπολη - έδρα του Δήμου Τρίπολης) έγινε από τον ερευνητή-συγγραφέα Πέτρο Σαραντάκη. Τις ευχαριστίες μας στον Πέτρο Σαραντάκη καθώς και στην Βασιλική Λυμπεροπούλου, υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης (Τμήμα Δημοτολογίου), για την διευκόλυνση της διαδικασίας φωτογράφισης. Σημειώνουμε ότι στο εξώφυλλο του ΜΑΒ έχουν δημιουργηθεί πέντε συνδέσεις. Οι τρεις πρώτες αφορούν στην πρώτη περίοδο (1837-1936), η τέταρτη στην δεύτερη περίοδο (1937-1949) και η πέμπτη στην τρίτη περίοδο (1950-1953). Οι τρεις περίοδοι αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά μητρώα αρρένων Βλαχοκερασιάς, τα οποία έχουν ενοποιηθεί σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο.

Η νέα υποκατηγορία (θεματική ενότητα), «Μητρώα Γεννήσεων», περιλαμβάνει – κατά αλφαβητική σειρά και αρχαιότητα – τα δύο μητρώα, το Μητρώο Αρρένων Βλαχοκερασιάς και το Μητρώο Αρρένων του Δήμου Μανθυρέας, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης στο μέλλον και μητρώων θηλέων της Βλαχοκερασιάς.

Νίκος Πετρόπουλος

Συντονιστής Επιτροπής Ψ. Μ. Β.

3 Σεπτεμβρίου 2017

Πατήστε στα κατωτερω εικονίδια για να μεταβείτε στα αντίστοιχα μητρώα γεννήσεων.

Μια Νέα Σελίδα