ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Όπως έχουμε αναφέρει και στη «γενική εισαγωγή του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς» (Βλ. Αρχική σελίδα), το Ψ. Μ. Β. είναι «ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται, να εμπλουτίζεται, να επεκτείνεται και να διορθώνεται…».  Ο εμπλουτισμός μπορεί να γίνεται είτε με την προσθήκη νέου υλικού (π.χ. φωτογραφίες, ντοκουμέντα κτλ.) στις υπάρχουσες υποκατηγορίες (τα φλίπινγκ μπουκ ή ηλεκτρονικά βιβλία) είτε με την εισαγωγή νέων υποκατηγοριών, δηλαδή μετά από μια ριζικότερη αναδιάρθρωση του Ψ. Μ. Μέχρι τώρα, υπερισχύει ο εμπλουτισμός των υπαρχουσών υποκατηγοριών, με εξαίρεση την σύσταση της υποκατηγορίας «Ευθυμογραφημάτων» μετά από πρόταση του μέλους της Επιτροπής, Άννας Μαρτίνου.

Συνεχίζουμε τον διαρθρωτικό εμπλουτισμό του Ψ. Μ. Β. με την προσθήκη μιας νέας υποκατηγορίας, ενός νέου ηλεκτρονικού βιβλίου (flipping book), με αντικείμενο τα «Οικογενειακά Δέντρα των Βλαχοκερασιωτών», όπου γης, με σκοπό την ενδοοικογενειακή σύσφιξη δεσμών  και την εξοικείωση των απογόνων με τους προγόνους τους.  Το σχετικό φλίπινγκ μπουκ θα ενταχθεί στην γενική κατηγορία μενού, «Ιστορία». Ξεκινάμε με τέσσερα δέντρα, δύο που κατασκευάστηκαν από απογόνους και δύο που κατασκευάστηκαν από τον υποφαινόμενο, αξιοποιώντας το δωρεάν πρόγραμμα «My Heritage Family Builder», το οποίο διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά εύχρηστο. Το τελευταίο επιτρέπει και την εισαγωγή φωτογραφίας  και άλλων στοιχείων ατόμων, όπου υπάρχουν.  Τα τέσσερα αυτά οικογενειακά δέντρα είναι ενδεικτικά. Στόχος είναι να τα πολλαπλασιάσουμε. Καλούμε τους συμπατριώτες να υποβάλλουν το οικογενειακό δέντρο (κατά προτίμηση σε μορφή jpg), χρησιμοποιώντας όποιο μοντέλο προτιμούν, στην Επιτροπή για ανάρτηση στο Ψ.Μ.Β. Μαζί με το οικογενειακό δέντρο να καταθέσουν και τουλάχιστον δύο φωτογραφίες, μια από τους αρχαιότερους προγόνους και μια από τους ζώντες απογόνους, κατά προτίμηση μια οικογενειακή φωτογραφία όπου απεικονίζονται οι γονείς με τα παιδιά τους (Βλ. σελ. 3). Σε περίπτωση που η οικογενειακή φωτογραφία δεν υπάρχει, συγκεντρώνονται οι μεμονωμένες φωτογραφίες των παιδιών και κατασκευάζεται ένα κολλάζ (Βλ. σελ. 4). Τέλος, για λόγους ισονομίας, κρίνεται σκόπιμο το οικογενειακό δέντρο να είναι «διγραμμικό» δηλαδή να επεξεργαστεί τις γενεαλογικές γραμμές αμφοτέρων των γονέων.

 

Νίκος Πετρόπουλος
Συντονιστής Επιτροπής Ψ. Μ. Β.

2 Μαΐου 2019

 

Πατήστε εδώ ή στην εικόνα για μια περιήγηση στο φλίπινγκ μπουκ.

Μια Νέα Σελίδα