ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

«Η Φωνή του Χωριού μας» και τα “Βλαχοκερασιώτικα Χρονικά»

a.bistolas-aponomi.jpg
Ο Νομάρχης Αρκαδίας κ. Π. Γιαννόπουλος και ο Βουλευτής κ. Δ. Κωστόπουλος απονέμουν τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο του Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής και εκδότη της «Φωνής του Χωριού μας» Άγγελο Ε. Μπιστόλα (Πηγή: «Η ΦτΧ μας», Απρίλιος - Ιούνιος 2002).

Ο Σύλλογος Βλαχοκερασιωτών Αττικής «ο Προφήτης Ηλίας» εξέδιδε επί σειρά ετών τις εφημερίδες «Τα Βλαχοκερασιώτικα Χρονικά» (1966-1967) και «Η Φωνή του Χωριού μας» (1984-2008) που αποτελούσαν ένα σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των απανταχού Βλαχοκερασιωτών. Το σύνολο των φύλλων της «Φωνής του Χωριού μας» και ένα μικρό μέρος των φύλλων των «Βλαχοκερασιώτικων Χρονικών» βρίσκονται στο προσωπικό αρχείο του Άγγελου Μπιστόλα, o οποίος για τις ανάγκες του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς το μετέτρεψε ιδίοις εξόδοις σε ηλεκτρονικό, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό όποιος συμπατριώτης μας θα επιθυμούσε να ρίξει μια ματιά. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικτυακής επισκεψιμότητας θα είναι ουσιώδες στο βαθμό που θα ενημερώσει τους νεότερους και θα βοηθήσει τους παλαιότερους στην ανάκληση αναμνήσεων από αγαπημένα πρόσωπα, συναισθήματα και τόπους[1].

 

Το ηλεκτρονικό αρχείο εφημερίδων αναλυτικά περιλαμβάνει:

Ι. «Βλαχοκερασιώτικα Χρονικά»,  Ιούνιος 1966 – Φεβρουάριος 1967

Υπ. Έκδοσης Επιμέλεια Ύλης Έτος Φύλλα
Ε. Π. Ζέππος Ηλίας Χρόνης 1966 26, 27, 28, 30
Ε. Π. Ζέππος Ηλίας Χρόνης 1967* 32

*Διεκόπη η έκδοση.

 

Πατήστε  εδώ, ή στο παρακάτω  εικονίδιο για "ξεφύλισμα" του τόμου.
sign bx

 


ΙΙ. «Η φωνή του Χωριού μας», 1984 2008  

sign fwni Υπεύθυνος Έκδοσης/Σύνταξης Επιμέλεια Ύλης/Υπεύθυνος Υλης Έτη Φύλλα
Ηλίας Χρόνης Παν. Παναγούλιας 1984-1992 1-36
Ηλίας Χρόνης Σπύρος Κώτσινας 1993-1995 37-45
Άγγελος Μπιστόλας Άγγελος Μπιστολας 1995-2003 46-79
Στεφανος Σώτος Στέφανος Σώτος 2004-2005 80-87
Άγγελος Μπιστόλας Άγγελος Μπιστόλας 2006-2008 88-97
Ελένη Ζέππου Ελένη Ζέππου 2008-2008 98

Πατήστε σε κάθε ένα από τα παρακάτω εικονίδια για να "ξεφυλλίσετε" τον αντίστοιχο τόμο.

tomos1 tomos2 tomos3 tomos4 tomos5
Τόμος Ι
Φύλλα 1 - 20
Τόμος ΙΙ 
Φύλλα 21 - 40
Τόμος ΙΙΙ 
Φύλλα 41 - 59
Τόμος ΙV
Φύλλα 60 - 79
Τόμος V
Φύλλα 80 - 98

 

Όπως προαναφέραμε, το αρχείο των «Βλαχοκερασιώτικων Χρονικών» δεν είναι πλήρες. Μας λείπουν τα φύλλα 1-25, 29 και 31. Παρακαλούμε τους συμπατριώτες που έχουν στο προσωπικό τους αρχείο τα σχετικά φύλλα να μας τα στείλουν προκειμένου να συμπληρώσουμε το κενά και να εμπλουτίσουμε περαιτέρω το Ψ. Μ. Β.

Νίκος Π. Πετρόπουλος,
Συντονιστής Επιτροπής Ψ. Μ. Β.


[1] Σημειώνουμε ότι το ηλεκτρονικό αρχείο του Άγγελου Μπιστόλα  περιλαμβάνει επιπλέον: (1) τον κανονισμό της «Αδελφότητας Βλαχοκερασιωτών εν Αμερική (1916), (2) τον κανονισμό της ««Αδελφότητας Βλαχοκερασιωτών, «Η Μανθυρέα» (1920), (3) το καταστατικό του «Πατριωτικού Συλλόγου των εν Αθήναις και Πειραιεί Βλαχοκερασιωτών» (1929), (4) το καταστατικό του «Πατριωτικού Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής» (1989) (Τροποποιητικό της 24ης Νοεμβρίου 1929) και (5) το Μητρώο Αρρένων του Δήμου Μανθυρέας (1846-1878), το οποίο παραδόθηκε στον Άγγελο Μπιστόλα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από το μακαρίτη Σπύρο Ε. Πετρόπουλο (Μαρμάρη), σε ένα από τα ταξίδια του από την Αμερική. Τα ιστορικής σημασίας ντοκουμέντα (καταστατικά και Μητρώο) έχουν ενσωματωθεί και είναι διαθέσιμα για τους επισκέπτες ως υπερσυνδέσεις σε άλλες θεματικές ενότητες του Ψ. Μ. Β.

 

Μια Νέα Σελίδα